مبدل های حرارتی ، واژه ای که همواره یکی ازبخش های چالشی علوم انتقال حرارت برای طراحان و مهندسان بوده است .در این میان مبدل های پوسته و لوله از اهمیت خاص تری برخوردارند . نیاز به طراحی دقیق محاسباتی ، تئوریک و آکادمیک آن باعث شده است مراجع،  کدها، استانداردها و حتی نظریه های ریاضی وار متفاوتی جهت طراحی و ساخت مبدل های حرارتی به وجود آید  . وجود جریان دو فازی ، سیال آغشته به روغن و به کاری گیری مبردهای چند جزیی درون لوله ها و عدم وجود روشی واحد جهت محاسبات باعث شده طراحی مبدل های پوسته و لوله ای مختص سیستم های تهویه مطبوع ، بدون اغراق به یکی از تخصصی ترین و دانش بنیان ترین بخش های این حوزه تبدیل شود .
وجود کمپرسور تبریدی و اهمیت بازگشت روغن ، اهمیت افت فشار وسرعت جریان ، همگی  موید این موضوع هستند که طراحی و ساخت مبدل های پوسته و لوله مختص سیستم های تهویه مطبوع بخشی کاملا تخصصی ، مجزا و متفاوت از طراحی عمومی مبدل های حرارتی مایع – گاز میباشد .

عضویت در انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه ایران در کنار نام آشنا ترین فعالان این حوضه.

این مجموعه تنها عضو انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه ایران در ضمینه ساخت مبدل می باشد.
 
.