4.4 /5 20 5 1 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

  • شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات1399/3/17

    در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ایران با آخرین سبد محصولات افتخار میزبانی شما را داشتم.

    3-6 آبان 1396
    محل نمایشگاه بین المللی تهران

    شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات