4.6 /5 20 5 1 هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

  • هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات1399/3/17

    مفتخریم که در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی ایران میزبان شما صنعتگران و فعالان این حوضه بودیم.

    29 مهر-2 آبان 1398 محل نمایشگاه بین المللی تهران

       

    هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات