4.8 /5 20 5 1
انواع لوله شیار دار
انواع لوله شیار دار با طول های گوناگون
ضخامت مورد نظر
نوع شیار مورد نیاز در داخل ، خارج و یا در دو سطح لوله
  • مشخصات
  • دانلود
4.5 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

انواع لوله شیار دار انواع لوله شیار دار Average rating: 4.71324707805796, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000